Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
حرکات اصلاحی مناسب برای گودی کمر
Uncategorized

حرکات اصلاحی مناسب برای گودی کمر

[ad_1] یک دکتری فیزیولوژی ورزشی ضمن توضیح در مورد علل ایجاد عارضه گودی کمر در خانم ها و آقایان، بهترین حرکات اصلاحی برای بهبود این عارضه را نام برد. شکوفه سخنور در گفت و گو با ایسنا، در مورد عارضه گودی کمر و حرکات اصلاحی مناسب برای بهبود وضعیت آن اظهار کرد: لوردوزیس که با …