Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
گازرسانی به 193 روستای کرمانشاه در سال گذشته
Uncategorized

گازرسانی به 193 روستای کرمانشاه در سال گذشته

[ad_1] ایسنا/کرمانشاه مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از مصرف حدود 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در استان کرمانشاه طی سال 1398 خبر داد. سیروس شهبازی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه سال گذشته حدود 4.5 میلیارد مترمکعب گاز در استان کرمانشاه مصرف شد، افزود: این عدد نسبت به سال 1397 که مصرف چهار …