Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
منابع طبیعی مجوزی برای جاده‌کشی در کوه الوند صادر نکرده است
Uncategorized

منابع طبیعی مجوزی برای جاده‌کشی در کوه الوند صادر نکرده است

[ad_1] طی روزهای اخیر تصاویری از فعالیت لودرهایی در مسیر قله الوند منتشر شده که در حال تخریب کوه هستند. باوجود اینکه گفته می‌شود این اقدام با مجوز اداره منابع طبیعی درحال انجام است، مدیرکل منابع طبیعی استان همدان می‌گوید که این اداره هیچگونه مجوزی برای این کار صادر نکرده است و اکنون در حال …