Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
اگر کارگر همه حقوق یک سال خود را پس انداز کند، می‌تواند یک متر خانه بخرد!
Uncategorized

اگر کارگر همه حقوق یک سال خود را پس انداز کند، می‌تواند یک متر خانه بخرد!

[ad_1] یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با استناد به گزارش بانک مرکزی گفت: متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی ۲۳ میلیون تومان است. با این حساب اگر یک کارگر در طول سال همه حقوقش را پس انداز کند و هوا بخورد، می‌تواند سالی یک متر خانه بخرد. به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری در صفحه …