Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
افزایش کسری بودجه کشورهای اروپایی
Uncategorized

افزایش کسری بودجه کشورهای اروپایی

[ad_1] تنها سه کشور عضو اتحادیه اروپا دارای مازاد بودجه هستند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اروپا، در سه ماهه نخست امسال متوسط نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۲.۲ درصد و در سطح اتحادیه اروپا به ۲.۳ درصد رسیده است که بالاترین کسری …