Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
«آلمانجیر» - ایسنا
Uncategorized

«آلمانجیر» – ایسنا

[ad_1] خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – افسانه‌های مردم ایران مردی بود به نام آلمانجیر. او هر شب یک زن می‌گرفت و همان شب هم دماغ و گوش او را می‌برید و کناری می‌انداخت. تا آن روز چهل زن گرفته بود. روزی دختر وزیر فهمید که زن‌های آلمانجیر می‌خواهند به حمام بروند. او هم رفت به …