Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری برگزار شد
Uncategorized

کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری برگزار شد

[ad_1] ایسنا/خوزستان مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: برای استفاده از ظرفیت موجود در دستگاه‌ها، در کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری وظایف و ماموریت‌هایی تعریف کرده‌ایم و انتظار می‌رود که دستگاه‌های اجرایی نیز اساسی ورود کنند. قاسم سواری سنگوری، در جلسه کارگروه استانی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری …