Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
"کرونا" به ما کمک می‌کند افزون بر شستن دست‌ها، چشم‌ها را هم بشوییم
Uncategorized

“کرونا” به ما کمک می‌کند افزون بر شستن دست‌ها، چشم‌ها را هم بشوییم

[ad_1] یک روزنامه‌نگار و نویسنده با بیان این که جهان علم، در موارد بسیاری، درگیر با عوامل بازدارنده، کمتر فرصت و مجال آن را پیدا کرده است تا تمام قد در برابر اندیشه غیر علمی و غیر عقلانی بایستد و از یافته‌هایش دفاع کند، گفت: پیداست در چنین شرایطی، علم همواره ذیل قدرت‌های سیاسی-اقتصادی و …