Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
عوامل کودک‌آزاری در خانواده - ایسنا
Uncategorized

عوامل کودک‌آزاری در خانواده – ایسنا

[ad_1] محققان در پژوهشی درباره عوامل کودک‌آزاری در خانواده، شاخص‌های کودک‌آزاری شامل فقر، خانواده ناپایدار و تک والد، اعتیاد، عدم آموزش مراقبت از خود و عقب‌ماندگی ذهنی و معلولیت را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، از نظر سازمان بهداشت جهانی، آسیب یا تهدید جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک توسط والدین …

کاهش آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی در سال ۹۸
Uncategorized

کاهش آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی در سال ۹۸

[ad_1] ایسنا/اصفهان مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از کاهش آمار مراجعان به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. علی سلیمانپور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش آمار مراجعان به دلیل نزاع در سال ۹۸ به پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سال …