Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
گنجی که پنهان ماند - ایسنا
Uncategorized

گنجی که پنهان ماند – ایسنا

[ad_1] ایسنا/خراسان جنوبی پروفسور گنجی، شخصیتی برجسته و زاده کویر خراسان جنوبی است که شاید به اندازه شخصیت والایش و خدماتی که به این خاک کرده، برای زنده نگه داشتن نامش تلاش نکرده‌ایم. محمدحسن گنجی، زاده ۲۱ خرداد ۱۲۹۱ در بیرجند، استاد سرشناس جغرافیا در دانشگاه تهران بود. از او به‌ عنوان بنیان‌گذار دانش جغرافیای …