Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
دانشگاه علمی کاربردی به دنبال توانمند سازی نیروی های مهارتی است
Uncategorized

دانشگاه علمی کاربردی به دنبال توانمند سازی نیروی های مهارتی است

[ad_1] ایسنا/اردبیل رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل گفت: دانشگاه علمی کاربردی به دنبال کسب در آمد نیست بلکه برای تقویت و توانمند سازی نیروهای مهارتی تلاش می کند. داریوش لطیفی چهارم شهریور در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: دانشجویان در مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اردبیل در مقطع کاردانی از چهارم …