Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
اسامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام شد
Uncategorized

اسامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام شد

[ad_1] وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ذکر اسامی شرکت‌های تولیدکننده گوشی، اظهار کرد که تنظیم بازار گوشی مساله‌ای است که با عنوان تولید داخل نمی‌توان به آن پرداخت و با نیاز سالانه ۱۲ میلیون و تولید ۴۰۰ هزار گوشی داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید تدبیر کرده و بازار را کنترل کند. …