Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
آغاز بررسی درخواست وام دانشجویان از خرداد ماه
Uncategorized

آغاز بررسی درخواست وام دانشجویان از خرداد ماه

[ad_1] رئیس سازمان امور دانشجویان از آغاز بررسی درخواست دریافت وام دانشجویی متقاضیان و پرداخت وام دانشجویی نیمسال جاری تحصیلی در خرداد ماه خبر داد و گفت: متقاضیانی که تا قبل از سال جاری درخواست وام خود را ثبت کرده بودند، وام آنها پرداخت شده است. به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی صدیقی ضمن بیان این …