Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
زندگی و مرگ هرمان هسه
Uncategorized

زندگی و مرگ هرمان هسه

[ad_1] «سال ۱۹۴۶ جایزه نوبل ادبی را بُرد اما در روزهای منتهی به مراسم اهدای جایزه بیمار و به ناچار در سوییس ماندگار شد. متنی برای متولیان جایزه نوشت که در آن به صلح، عقلانیت و ساختن تمدن و جهانی نو بر این دو شالوده اشاره می‌کرد و همچون یک آلمانی شرمنده از نازیسم، از …