Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
امان از استبدادهای هنری! - ایسنا
Uncategorized

امان از استبدادهای هنری! – ایسنا

[ad_1] محمد باقر آقامیری، هنرمند پیشکسوت عرصه نگارگری بر این باور است که گاهی عده‌ای به نگارگریِ بیچاره چنین نگاهی دارند و اصرار دارند بگویند که این هنر کهنه شده است. این نوعی استبداد و دیکتاتوری است و به این رویکرد برمی‌گردد که یک سلیقه شخصی به غیر از سیلقه خود هیچ چیز دیگری را نمی‌پذیرد! استبداد تنها …