Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
فراموش‌کده‌ای به نام بافت فرسوده
Uncategorized

فراموش‌کده‌ای به نام بافت فرسوده

[ad_1] بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های ناپایدار و نا ایمن زندگی می کنند که قرار بود از حدود ۱۵ سال قبل، سالیانه ۱۰ درصد نوسازی شود و با این‌که آماری در این خصوص در دست نیست بنا به گفته کارشناسان شاید ۱۵ درصد این هدف نیز محقق نشده باشد. به …