Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تأمین اجتماعی در کارزار خدمت رسانی باید مورد حمایت قرار گیرد
Uncategorized

تأمین اجتماعی در کارزار خدمت رسانی باید مورد حمایت قرار گیرد

[ad_1] ایسنا/لرستان منتخب مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تأمین اجتماعی اقشار گسترده از افراد جامعه اعم از بیمه‌شدگان و مستمری بگیران در نقاط دور و نزدیک را تحت پوشش دارد و در میدان خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرد. مهرداد ویسکرمی امروز …