Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
نمادهای بورسی در کدام نیمه بازار معامله خواهند شد؟
Uncategorized

نمادهای بورسی در کدام نیمه بازار معامله خواهند شد؟

[ad_1] ساعت انجام معاملات در بازار سرمایه از فردا (دوشنبه) دو قسمتی خواهد شد و معاملات تا ساعت ۱۵:۱۵ ادامه خواهد داشت. بر این اساس بیش از ٤٠٠ نماد در نیمه اول بازار و ۵۳ نماد مربوط به سه گروه، صندوق های ETF و اوراق مشارکت در نیمه دوم بازار معامله می شوند. به گزارش …