Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
مرگ دریابندری ضایعه‌ای بزرگ برای ایران است
Uncategorized

مرگ دریابندری ضایعه‌ای بزرگ برای ایران است

[ad_1] صفدر تقی‌زاده می‌گوید: نبودن نجف دریابندری برای فرهنگ  ایران یک ضایعه بزرگ است. این مترجم در گفت و گو با ایسنا در پی درگذشت نجف دریابندری، اظهار کرد: خیلی متاسفم که امروز  بهترین دوست، همیار و همفکرم را از دست دادم. مرگ او ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ ایران است. او مثل من در آبادان …