Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
برای ایجاد همبستگی ملی باید "ما" شویم
Uncategorized

برای ایجاد همبستگی ملی باید “ما” شویم

[ad_1] یک وکیل دادگستری گفت: مقوله‌ای که در شرایط فعلی با توجه به شیوع ویروس کرونا مردم باید به آن برسند این است که همه باید از “من” به “ما” تبدیل شویم و نباید به این فکر باشیم که “من چه کار کنم مشکلم حل شود”، بلکه با ایجاد همبستگی ملی، مشارکت اجتماعی هم به …