Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تدوین طرح جامع گردشگری در استان قزوین ضروری است
Uncategorized

تدوین طرح جامع گردشگری در استان قزوین ضروری است

[ad_1] ایسنا/قزوین منتخب مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با بیان اینکه باید آمایش جدید از باب آینده‌نگری و سیاست‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان انجام شود، گفت: متاسفانه عدم وجود یک طرح جامع گردشگری و سند چشم‌انداز توسعه باعث شده در برنامه‌ریزی برای توسعه و رونق گردشگری استان دچار مشکل شویم که …