Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Uncategorized

محدوده اوقافی دماوند داخل عرصه اثر ملی است

[ad_1] نایب رییس انجمن دوستداران دماوند می گوید: محدوده وقفی در کوه دماوند، در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متری و دقیقا در محدوده میراث طبیعی ملی دماوند واقع شده که در تداخل با عرصه این اثر است و حتما ثبت آن را در فهرست جهانی یونسکو چالش برانگیز خواهد کرد. به گزارش ایسنا، روز گذشته به …