Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
افزایش کسری بودجه کشورهای اروپایی
Uncategorized

افزایش کسری بودجه کشورهای اروپایی

[ad_1] تنها سه کشور عضو اتحادیه اروپا دارای مازاد بودجه هستند. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اروپا، در سه ماهه نخست امسال متوسط نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۲.۲ درصد و در سطح اتحادیه اروپا به ۲.۳ درصد رسیده است که بالاترین کسری …

ایران؛ پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر شاخص برابری قدرت خرید
Uncategorized

ایران؛ پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر شاخص برابری قدرت خرید

[ad_1] مرکز آمار اتحادیه اروپا، ایران را پانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس شاخص برابری قدرت خرید معرفی کرد. به گزارش ایسنا، مرکز آمار اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۱۷ مجموع تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا معادل ۱۶ درصد از کل حجم تولید ناخالص داخلی جهانی بر …