Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
مناطق آزاد؛ سکوی صادرات یا لنگرگاه واردات!؟
Uncategorized

مناطق آزاد؛ سکوی صادرات یا لنگرگاه واردات!؟

[ad_1] با وجود اینکه شورای عالی مناطق آزاد به طور کلی وجود قاچاق در این منطقه را رد کرده، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید که صنعت پوشاک با دو چالش واردات بی‌رویه با دور زدن رویه‌های قانونی و قاچاق مواجه است و احتمالا حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاک هم در …

مناطق آزاد تجاری - صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده
Uncategorized

مناطق آزاد تجاری – صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده

[ad_1] درحالیکه سال گذشته مطرح شدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی برای مناطق آزاد مخالفت‌هایی را در پی داشت، نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده تعدادی از قوانین را از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کردند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی هم مشمول …