Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
نارضایتی بهزیستی از روند مناسب‌سازی در استان همدان
Uncategorized

نارضایتی بهزیستی از روند مناسب‌سازی در استان همدان

[ad_1] ایسنا/همدان جانشین معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه ۲۵ درصد جمعیت جامعه نیاز به امکانات مناسب سازی شهری دارند، گفت: متأسفانه مناسب سازی در همدان اولویت مدیران دستگاه ها نبوده و در این زمینه کوتاهی می کنند و بهزیستی استان از روند مناسب سازی رضایت ندارد. سیاوش رهبر در …