Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
جوکار: دشمن از جریان تحریف به عنوان موتور پیشران تحریم‌های خود استفاده می‌کند
Uncategorized

جوکار: دشمن از جریان تحریف به عنوان موتور پیشران تحریم‌های خود استفاده می‌کند

[ad_1] رئیس امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که با شفاف سازی و بصیرت بخشی در تمام حوزه‌ها می توان جریان تحریف دشمن را شکست داد و به دنبال آن تحریم‌های دشمن نیز اثربخشی خود را از دست می‌دهد. محمدصالح جوکار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری …