Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ارسال لایحه تامین امنیت زنان به دولت ظرف یک ماه آینده
Uncategorized

ارسال لایحه تامین امنیت زنان به دولت ظرف یک ماه آینده

[ad_1] سال ۹۰ بود که لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین شد اما اکنون با گذشت قریب به ۱۰ سال از تدوین آن، هنوز این لایحه به اجرا نرسیده است و در کمیسیون لوایح دولت در حال برسی است. به گزارش ایسنا، خرداد ماه امسال بود …