Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
تخصیص بخشی از بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها برای تقویت زیرساخت‌های آموزش الکترونیک دانشگاه‌ها
Uncategorized

تخصیص بخشی از بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها برای تقویت زیرساخت‌های آموزش الکترونیک دانشگاه‌ها

[ad_1] معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم درخواست شد تا بخشی از بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها را برای تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حوزه آموزش الکترونیک دانشگاه‌ها قرار دهد که این اقدام نیز کمک خوبی در راستای گسترش آموزش‌های مجازی بود. به گزارش ایسنا، دکتر علی خاکی …