Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
جستجوی سلامتی در تنها باغ گیاهان دارویی خاورمیانه
Uncategorized

جستجوی سلامتی در تنها باغ گیاهان دارویی خاورمیانه

[ad_1] ایسنا/همدان همدان از قدیم به عنوان قطب تولید گیاهان دارویی شناخته شده و اهالی این منطقه به طب سنتی گرایش داشتند که گواه آن حضور حکیم بزرگ مشرق زمین بوعلی سینا در این شهر بوده است. امروزه افزایش جمعیت و گرایش مردم به طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی و مرتعی برای درمان …