Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
مسافران ضد ضربه و متولیان بی‌برنامه در کوران کرونا!
Uncategorized

مسافران ضد ضربه و متولیان بی‌برنامه در کوران کرونا!

[ad_1] در حاشیه دریا جمعیت موج می‌زند، از نوار زرد در ساحل خبری نیست، مردم روی شن‌ها پیک‌نیک کرده‌اند. بساط دست‌فروش‌ها پهن است. در فروشگاهی که مواد غذایی می‌فروشد هیچ علامتی برای رعایت فاصله‌گذاری نصب نکرده است. در پمب بنزین‌ها رفتار مردم با روزهای عادی فرقی ندارد. خانم کهنسال که مشغول خرید میوه است، شاکی …