Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
رویکرد جدید دانشگاه آزاد در مباحث پژوهشی
Uncategorized

رویکرد جدید دانشگاه آزاد در مباحث پژوهشی

[ad_1] رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد با اشاره به دو مأموریت این پژوهشگاه در حوزه‌های سیاست‌گذاری و نظارت و ارزیابی توضیح داد: مأموریت نخست را در سال ۹۸ از طریق تدوین حدود ۲۵ آیین‌نامه جدید و بازنگری آیین‌نامه‌های موجود و مأموریت نظارت را نیز از طریق برگزاری نشست‌های منطقه‌ای انجام دادیم و در …