Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
کار مشترک احزاب و دولت، آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد
Uncategorized

کار مشترک احزاب و دولت، آسایش در اقتصاد و آرامش در سیاست باشد

[ad_1] یک‌فعال سیاسی گفت: کار مشترک احزاب و دولت باید در راستای اسایش در اقتصاد و ارامش در سیاست باشد. مجلس اتی هم باید دولت و احزاب را در این راستا حمایت کند. محمود میرلوحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعلا مسئله اقتصاد، اشتغال، درآمد، تولید و تامین حداقل ‌های زندگی مردم  مهم ترین …