Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ایسنا - زندگی در شرایط قرمز
Uncategorized

ایسنا – زندگی در شرایط قرمز

[ad_1] از اوایل  هفته گذشته  وضعیت کرونا در مشهد به رنگ سفید نزدیک می‌شد اما با توجه به تعریف جدید وزارت بهداشت از وضعیت سفید، زرد و قرمز برای کلانشهر ها مشهد از چهارشنبه هفته گذشته در وضعیت قرمز قرار گرفته است. بر اساس تعریف جدید، اگر تعداد بستری شدگان به بیش از روزانه ۲۰ …