Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
قیمت پایه صادراتی خاویار؛ هرکیلو ۷۰۰ یورو
Uncategorized

قیمت پایه صادراتی خاویار؛ هرکیلو ۷۰۰ یورو

[ad_1] دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اشاره به اینکه صادرات خاویار ایران به صورت رسمی ۸۲۲ کیلو و به صورت مسافری حدود ۱.۵تن بوده است، اظهار کرد: قیمت پایه صادراتی هر کیلو خاویار ۷۰۰ یورو و قیمت هر ۵۰ گرم آن در بازار داخل حدود ۵۰۰ هزار تومان است. علی اکبرخدایی در گفت …