Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
ساز و کار اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تعیین شد
Uncategorized

ساز و کار اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تعیین شد

[ad_1] نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ شده را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس ماده ۵۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۵۹ این لایحه، متن زیر جایگزین تبصره ماده ۲۳۹ …

مناطق آزاد تجاری - صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده
Uncategorized

مناطق آزاد تجاری – صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده

[ad_1] درحالیکه سال گذشته مطرح شدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی برای مناطق آزاد مخالفت‌هایی را در پی داشت، نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده تعدادی از قوانین را از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کردند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی هم مشمول …