Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری
Uncategorized

اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری

[ad_1] سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از عملیاتی شدن اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد. نعمت الله ترکی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور یعنی حدود ۵۰۰ …

مناطق آزاد تجاری - صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده
Uncategorized

مناطق آزاد تجاری – صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده

[ad_1] درحالیکه سال گذشته مطرح شدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی برای مناطق آزاد مخالفت‌هایی را در پی داشت، نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده تعدادی از قوانین را از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کردند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی هم مشمول …