Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
مناطق آزاد تجاری - صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده
Uncategorized

مناطق آزاد تجاری – صنعتی همچنان معاف از مالیات بر ارزش افزوده

[ad_1] درحالیکه سال گذشته مطرح شدن اصلاح معافیت‌های مالیاتی برای مناطق آزاد مخالفت‌هایی را در پی داشت، نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۵۴، ۵۵ و ۵۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده تعدادی از قوانین را از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کردند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی هم مشمول …