Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
شکر خانوار به نرخ دولتی و مصوب عرضه می‌شود
Uncategorized

شکر خانوار به نرخ دولتی و مصوب عرضه می‌شود

[ad_1] ایسنا/قم معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: شکر خانوار به نرخ دولتی و طبق مصوب کارگروه تنظیم بازار در عمده فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای عرضه می‌شود. امیرحسین پروان در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: قیمت قند وشکر مصوب کارگروه تنظیم بازار است و باید طبق مصوب توزیع …