Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
واردات انرژی عراق از ایران ادامه خواهد داشت
Uncategorized

واردات انرژی عراق از ایران ادامه خواهد داشت

[ad_1] به گفته تحلیلگران، در حالی که واشنگتن هنوز معافیت برای واردات انرژی از ایران که در ماه سپتامبر منقضی می شود را تمدید نکرده است، قراردادهای انرژی اخیر عراق با شرکتهای آمریکایی، توافقهای سستی هستند که باید به قراردادهای تجاری مستحکمی تبدیل شوند. به گزارش ایسنا، دن برویت، وزیر انرژی آمریکا از این قراردادها …