Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
به جای تیم‌داری سالیانه، باشگاه‌داری حرفه‌ای را دنبال کنید
Uncategorized

به جای تیم‌داری سالیانه، باشگاه‌داری حرفه‌ای را دنبال کنید

[ad_1] ایسنا/یزد فرماندار اردکان در جلسه شورای عالی ورزش این شهرستان گفت: باید به‌ جای تیم‌داری سالیانه، باشگاه‌داری حرفه‌ای در ورزش شهرستان دنبال شود. «بهروز شهابی زاد» امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه در این نشست همچنین گفت: کمک‌های جزیره‌ای و تیم‌داری به‌ صورت سالیانه، ورزشکاران شهرستان را دچار سردرگمی می‌کند. وی با اشاره به این …