Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ایسنا - روایت‌هایی از کرونا
Uncategorized

ایسنا – روایت‌هایی از کرونا

[ad_1] ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ / ۰۰:۳۷ خانه؛ جایی که در آن راحت بودم. ولی روزهای قرنطینه همه‌چیز را تغییر داد؛ حس میکردم در خانه حبس شده‌ام. برای من که عکاس مطبوعاتی هستم و  رفت‌وآمد زیادی دارم، تحمل در خانه ماندن سخت است. با این حال از همان روزهای قرنطینه و اولین روزهای سال جدید شروع …