Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
سیاوشی: جنگ با دولت در بحران کرونا نتیجه مثبتی به نفع مردم نداشت
Uncategorized

سیاوشی: جنگ با دولت در بحران کرونا نتیجه مثبتی به نفع مردم نداشت

[ad_1] یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای در این شرایط به نزاع با دولت و جنگیدن با آن می‌پرداختند تاکید کرد: جنگیدن با دولت در شرایط بحران کنونی هیچ نتیجه مثبتی به نفع مردم در پی نداشت. طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر کرونا بر فضای سیاسی کشور، …