Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
چند خبر بورسی برای بازنشستگان کشوری/ بازگشایی نماد «مدیر» از هفته آتی
Uncategorized

چند خبر بورسی برای بازنشستگان کشوری/ بازگشایی نماد «مدیر» از هفته آتی

[ad_1] مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری در ارتباطی با بازنشستگان و مخاطبان از طریق صفحه صندوق بازنشستگی کشوری در اینستاگرام، به سوالات مطرح شده پیرامون تسهیلات خرید سهام “صندوق مدیریت ثروت” پاسخ داد. به گزارش ایسنا، محمود طهماسبی در ابتدا با بیان این‌که صندوق بازنشستگی کشوری دو ETF برای بازنشستگان ثبت‌نام …