Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
۱۰۰۰ آگهی مرگ در صفحه نخست نیویورک تایمز
Uncategorized

۱۰۰۰ آگهی مرگ در صفحه نخست نیویورک تایمز

[ad_1] با رسیدن مجموع قربانیان ویروس کرونا در آمریکا به ۱۰۰ هزار نفر، روزنامه نیویورک تایمز در صفحه نخست جدیدترین شماره خود طرحی شامل آگهی مرگ هزار قربانی این ویروس قرار داد. به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه (۲۴ می) خود به بهانه رسیدن شمار قربانیان ویروس کرونا در آمریکا به مرز ۱۰۰ …