Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
عوامل موثر بر اهدای خون در شرایط بحرانی
Uncategorized

عوامل موثر بر اهدای خون در شرایط بحرانی

[ad_1] محققان در پژوهشی عوامل موثر بر اهدای خون در زنجیره تامین خون تحت شرایط بحران را بررسی کرده‌اند. به گزارش ایسنا، هر روز بسیاری از مردم در سراسر جهان به خون و محصولات خون نیاز دارند. زنجیره تامین خون و مدیریت بحران در دو دهه اخیر به علت تعداد روزافزون بلایای طبیعی، دو زمینه …