Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
برنامه‌های درسی یک‌شنبه شبکه‌های آموزش و چهار
Uncategorized

برنامه‌های درسی یک‌شنبه شبکه‌های آموزش و چهار

[ad_1] جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یک‌شنبه، ۳۱ فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. به گزارش ایسنا، به نقل از  مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و …