Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
شاهین بی بال پرواز نمی‌کند/ دیگر اثری از خوزستانی‌های پرافتخار نیست
Uncategorized

شاهین بی بال پرواز نمی‌کند/ دیگر اثری از خوزستانی‌های پرافتخار نیست

[ad_1] تیم‌های قدرتمند شاهین اهواز و شاهین آبادان در چند دهه اخیر به فراموشی سپرده شده‌اند و نامی از آن‌ها دیگر در فوتبال دیده نمی‌شود. به گزارش‌ ایسنا، باشگاه شاهین توسط عباس اکرامی در سال ۱۳۲۱ شکل گرفت و در دهه سی و چهل خورشیدی یکی از تیم‌های مهم و قدرتمند ایران بود. تیم‌هایی از …