Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
سیل 50 باب منزل مسکونی را دچار آبگرفتگی کرد
Uncategorized

سیل 50 باب منزل مسکونی را دچار آبگرفتگی کرد

[ad_1] ایسنا/اردبیل در حالی که اواسط تابستان در اوج گرما اغلب مناطق کشور را خشکی فراگرفته در جنوب استان اردبیل بارش شدید باران سیل به راه انداخت. فرماندار خلخال ۱۱مرداد در جریان بازدید از روستای خوجین خلخال که یکی از روستاهای سیل زده در این شهرستان به شمار می‌رود، به بارش شدید باران در بامداد …