Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
حجتی: مجازات فرزندکشی بازدارنده نیست
Uncategorized

حجتی: مجازات فرزندکشی بازدارنده نیست

[ad_1] یک وکیل دادگستری در مورد قتل رومینا اشرفی گفت: بی تردید این دختر 13 ساله، قربانی ترکیبی از فرزندکشی و قتل‌های ناموسی است که در یک طرف آن ایراد به بازدارنده نبودن مجازات وجود دارد و در سوی دیگر آن، ارزش‌های حاکم بر یک جامعه سنتی در وقوع آن دخالت دارد. سیدمهدی حجتی در …