Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
سگ‌کشی شهرداری بهار - ایسنا
Uncategorized

سگ‌کشی شهرداری بهار – ایسنا

[ad_1] ایسنا/همدان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهار با بیان اینکه کنترل جمعیت سگ های ولگرد باید از طریق زنده گیری و عقیم سازی انجام شود، گفت: پیمانکار خصوصی برای زنده گیری و عقیم سازی سگ های ولگرد در شهرستان ها وجود ندارد. معصومه پارچیان در گفت وگو با ایسنا، درباره ویدئوی منتشر شده …